Criterii de internare/externare

CRITERII DE INTERNARE:

Servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi – reprezinta o alternativa la spitalizarea continua pentru pacientii care nu necesita supraveghere medicala mai mare de 12 ore/vizita (zi).
Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:
a) diagnosticul nu poate fi stabilit
b) tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat în ambulatoriu.
Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectueaza in regim de spitalizare de zi pot avea:
– caracter plurispecializat
– si/sau multidisciplinar,
– pot fi invazive,
– pot fi urmate de reactii adverse sau risc de urgenta pe timpul efectuarii lor sau corelate cu starea de sanatate a pacientului,
– impun supraveghere medicala care nu poate fi efectuata in ambulatoriu din lipsa de resurse umane sau tehnice,
– necesita o perioada de supraveghere din partea personalului medical de cel putin trei ore,
– prestatii medicale pentru care este necesara administrarea unor medicamente, a caror administrare necesita timpi diferiti, modalitati de administrare si controale de durata specifica.

CRITERII DE EXTERNARE:

– diagnostic cu stare vindecat;
– diagnostic cu stare ameliorat;
– diagnostic cu stare stationar.

  • Telefon programari

    0232 293 293 0232 294 294
  • Program clinica

    Luni - Vineri 700 - 2000