Spitalizare de zi

Ministerul Sanatatii a acordat avizul pentru functionarea in cadrul Centrului Medical Transmed Expert Iasi, strada Perju nr.9 a structurii spitalizare de zi in urmatoarele specialitati medicale:

in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor HG nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.

INFORMATII SI PROGRAMARI: 0232.222.272 interior 225, 0751.079.502, e-mail: spitalizaredezi@transmedexpert.ro

CRITERII DE INTERNARE  PENTRU SPITALIZAREA DE ZI

    Serviciile medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi se acorda pe baza biletului de internare eliberat de:

  • medicul de familie,
  • medicul  Specialist in contract cu CNAS

 Asistenta medicala spitaliceasca în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut si îngrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:
a) urgenta medico-chirurgicale, ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in norme;
b) diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectueaza în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat si/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reactii adverse sau risc de urgenta pe timpul efectuarii lor sau corelate cu starea de sanatate a pacientului, impunând supraveghere medicala care nu poate fi efectuata în ambulatoriu.

  • Telefon programari

    0232 293 293 0232 294 294
  • Program clinica

    Luni - Vineri 700 - 2000 Sambata 800 - 1300